Stichting Charlois aan de Vliet

In april 2010 protesteerden bewoners tegen de plannen van de gemeente om veel groen weg te halen aan de Boergoensevliet. De gemeente wilde daarmee bezuinigen. Maar de Boergoensevliet is ook één van de historische singels in Rotterdam, waarvoor in 1999 het stedelijke Singelplan was opgesteld. Voor al die singels waren miljoenen euro’s voor het opknappen gereserveerd, maar uiteindelijk niet voor de Boergoensevliet. Dus de gemeente deed niets.

Om toch beweging te krijgen, hebben de bewoners in 2010 de Stichting Charlois aan de Vliet opgericht. Doel was om een plan op te stellen voor de verbetering van de Vliet. Dat plan zou dan gebruikt kunnen worden als er bijvoorbeeld groot onderhoud aan de straat zou moeten plaatsvinden. De gemeente vond dat eigenlijk maar vreemd: waarom stel je een plan op zonder dat er geld is? Dat deed de gemeente nooit. Maar de praktijk aan de Vliet heeft laten zien dat het werkt! Een deel van de Vliet is al opgeknapt volgens die Visie met de budgetten die voor beheer beschikbaar waren.

In maart 2014 is de Visie Boergoensevliet vastgesteld door het deelgemeentebestuur van Charlois. Na het opheffen van de deelgemeentes voert de Rotterdamse gemeentebestuur de vastgestelde plannen verder uit.

Het doel van de Stichting Charlois aan de Vliet is volgens de statuten om in het algemeen belang de verbetering en instandhouding van het groen, het water, de leefomgeving, de leefbaarheid van de Boergoensevliet alsook de omliggende woonomgeving en al hetgeen met het voorgaande verband houdt, te bevorderen in de meest brede zin van het woord.

De stichting werkt samen in een kerngroep van bewoners die zich al naar gelang het onderwerp laat bijstaan door andere deskundige bewoners van de Vliet en omliggende straten, zoals groenspecialisten, advocaten, IT-specialisten, architecten, organisatieadviseurs, wetenschappers en communicatieadviseurs.

De kerngroep bestaat uit

  • Ido Smits (voorzitter)
  • Koen Stapelbroek (penningmeester)
  • Ursul Schaap (secretaris)
  • Astrid Meulendijk
  • Lennart van der Schee

De stichting is ingeschreven bij de KVK onder nummer 53127064.