Boergoensevliet krijgt bloemenmozaïek

De kop van de Boergoensevliet bij de tramhalte Van Blommesteynweg krijgt een bloemenbed van ongeveer 250 vierkante meter. Zes soorten bloemen worden in een mozaïekvorm geplant. Iedere soort bloeit in een andere tijd van het jaar, waardoor de kop van de Boergoensevliet het grootste deel van het jaar in bloei zal staan. In de winter zijn er geen bloeiende planten. Dan wordt het bloemenmozaïek gemaaid en begint de pracht in het voorjaar opnieuw.

Singelplan

Bloemenperken op de koppen van de Vliet zijn onderdeel van de Visie Boergoensevliet, die in maart 2014 is vastgesteld. De Boergoensevliet maakt deel uit van het stedelijke Singelplan uit 1999. In het kader van dat plan zijn in de eerste jaren van deze eeuw de singels op de rechteroever van de Maas (zoals de Heemraadssingel, de Provenierssingel en de Westersingel) voor tientallen miljoenen euro’s opgeknapt. Maar toen de singels op Zuid aan de beurt waren, was het gemeentelijke geld op.

Het werkt

Om toch beweging te krijgen, hebben bewoners van de Vliet in 2010 de Stichting Charlois aan de Vliet opgericht. Doel was om een plan op te stellen voor de verbetering van de Vliet. Dat plan zou dan gebruikt kunnen worden als er bijvoorbeeld groot onderhoud aan de straat zou moeten plaatsvinden. De gemeente vond dat eigenlijk maar vreemd: waarom stel je een plan op zonder dat er geld is? Dat deed de gemeente nooit. Maar de praktijk aan de Vliet heeft laten zien dat het werkt. Dit is het eerste bloemenmozaïek dat wordt aangelegd. Binnen een jaar wordt een tweede aangelegd op de noordelijke kop van de Vliet.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en denk mee over een beter Oud-Charlois

U kunt meedenken over verbeteringen in Oud-Charlois als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief (zie rechtsboven op deze site). Daar kunt u zich opgeven met uw naam, mailadres, telefoonnummer (om u te benaderen via whatsapp als dat nodig is en u dat oké vindt) en de plek waar u woont in de wijk. Dit is een initiatief van de Stichting Charlois aan de Vliet, die zich al bijna tien jaar inzet voor verbeteringen rond de Boergoensevliet en in de hele wijk.

Over de volgende punten wil de stichting met u in gesprek. De stichting werkt daarbij samen met de gemeente.

  • 10 snelle verbeteringen om Oud-Charlois vriendelijker voor fietsers en voetgangers te maken, terwijl heel Oud-Charlois goed bereikbaar blijft met de auto (maar niet voor sluipverkeer).
  • Nieuwe fiets- en voetgangersbruggen over de Boergoensevliet met een veilige ontsluiting van beide oevers van de Vliet, waardoor aan beide zijden van de Boergoensevliet van het water kan worden genoten.
  • De versterking van het groen in Oud-Charlois en het zichtbaar maken van het Zuidhoekpark (deze wat verwaarloosde groene long heet tot nu toe ‘Spuizone’).
  • Verbetering van de verblijfsfunctie langs de Boergoensevliet (water en groen).
  • Instelling van een noord-zuid-fietsroute over de Boergoensevliet, waarbij de auto te gast wordt.

Daarnaast wil de stichting met de bewoners van Oud-Charlois gaan werken aan zowel fysieke als interactieve routes in de wijk en deels op heel Zuid.

  • Een internationale kunstroute Rotterdam-Zuid, waar werk van Rotterdamse kunstenaars getoond wordt op een route vanaf de Maastunnel via Boergoensevliet, Zuiderpark, Park Twee Heuvelen tot en met eiland Brienenoord.
  • Educatieroute Boergoensevliet waarin op speelse wijze duidelijk wordt gemaakt hoeveel verschillende soorten mooie bomen en planten er groeien, lieve en wilde (roof)dieren er lopen en vliegen, welke beesten in de grond zitten en welke interessante, grappige en mooie mensen met hun eigen geschiedenissen er allemaal in de buurt wonen.

Als u op de hoogte wilt blijven en wilt meedoen aan de discussies, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief (zie het vakje rechtsboven op deze website. Binnenkort ontvangt u dan meer informatie over deze initiatieven.

Vandaag in Algemeen Dagblad: verkeerswethouder Bokhove laat bewoners Oud-Charlois stikken

Het Rotterdamse college van b&w heeft het prijzenswaardige streven om de lucht in Rotterdam schoner te maken. Daar is iedere Rotterdammer voor. Verkeerswethouder Judith Bokhove wil dat regelen door de twee belangrijke milieumeetpunten aan de Pleinweg op Zuid en de Statenweg in Blijdorp voor de gek te houden. Als die minder vervuiling meten, voldoet straks de hele stad aan de Europese normen, schrijft ze in een op vrijdag 30 oktober huis aan huis verspreide brief aan de bewoners van Oud-Charlois. Maar dat is niet waar. Bokhove kan twee DCMR-meetpunten misschien voor de gek houden, maar niet de Rotterdammers op Zuid.

Om de doelstelling van het college te halen heeft ze één rijstrook in de Maastunnelroute afgesloten, waardoor er minder auto’s langs de twee meetpunten rijden. Rotterdam heeft in totaal vijf meetpunten van de milieudienst DCMR. De meetpunten aan de Pleinweg en Statenweg meten de afgelopen jaren de meeste vervuiling.

Bokhove schrijft in haar brief aan de bewoners op Zuid over de verlenging van het ‘verkeersexperiment Maastunnel’ tot minimaal eind februari 2021 dat ze verwacht dat dit jaar de hele route tussen de DCMR-meetpunten aan de normen voor luchtkwaliteit voldoet. Dat heeft volgens haar ook te maken met gunstige weersomstandigheden en de coronacrisis. We moeten namelijk zo veel mogelijk thuisblijven! Plotseling lijkt de lucht in Rotterdam nu schoner.

Maar wij in Oud-Charlois hebben ondanks de coronacrisis toch last van haar verkeersexperiment: de gedeeltelijke afsluiting van de Pleinweg leidt tot méér verkeer over de zeer vuile, zesbaans Dorpsweg langs onze wijk en sluipverkeer in onze woonstraten vanwege files voor de tunnel. In Oud-Charlois en het westelijke deel van Carnisse wordt de lucht dus vuiler en in de woonstraten wordt het onveiliger door voorbijrazend sluipverkeer.

Wethouder Bokhove schrijft aan de bewoners dat ze de luchtkwaliteit structureel wil verbeteren en daarom een volgende stap wil zetten. Daarover gaat ze opnieuw niet vooraf overleggen met de bewoners, want ze schrijft letterlijk dat ze ons daarover tijdig gaat informeren “als het besluit is genomen”. Ze gaat ons dus voor de tweede maal voor een voldongen feit stellen. Ze laat ons dus gewoon stikken. Dat is jammer. Want verbetering van de luchtkwaliteit gaat ons allen aan en daar hoort een afgewogen pakket van maatregelen bij.

Wij in Oud-Charlois willen bijvoorbeeld geen doorgaand verkeer meer in de wijken. Wij hebben daar ook ideeën over. Ook het verkeersriool Dorpsweg-Groene Kruisweg zou minder belast moeten worden. Bovendien doorklieft de Groene Kruisweg het Zuiderpark. Dat park verdient meer rust, net als de bewoners op Zuid. Wij zijn dus niet tegen verkeersmaatregelen, maar doe dan meer dan ons als bewoners voor de gek te houden door twee DCMR-meetpunten te misleiden met domme afsluitingen. Wij gaan graag met de wethouder in gesprek.

Het bestuur van de Stichting Charlois aan de Vliet

Ido Smits, voorzitter
Ursul Schaap, secretaris
Koen Stapelbroek, penningmeester

Het Algemeen Dagblad publiceerde deze opinie vandaag.

Open Rotterdam publiceerde op 12 november 2020 het volgende item over het sluipverkeer. https://www.openrotterdam.nl/verkeersexperiment-bij-maastunnel-geslaagd-bewoners-van-oud-charlois-en-blijdorp-vinden-van-niet/content/item?1167542

Rotterdamse rekenkamer en ombudsman slaan plank mis: er is iets anders nodig dan een extra loket

De Rotterdamse rekenkamer en ombudsman concluderen na een onderzoek van burgerinitiatieven dat er een speciaal loket hiervoor moet komen. Dat is meer van hetzelfde. Er is iets anders nodig. Meer transparantie van de gemeente kan de participatie van bewoners aanzienlijk verbeteren, waardoor de efficiency van de gemeentelijke dienstverlening en de controle op de uitvoering daarvan toenemen.

Het probleem voor actieve bewoners is dat ambtenaren vaak van elkaar niet weten wat ze doen en de gemeentelijke plannen en mogelijkheden onvoldoende kennen. Ook heerst er angst om ‘gewoon’ met burgers te praten. Eén op de 120 Rotterdammers zet jaarlijks een initiatief op. De gemeente maakt daar onvoldoende gebruik van. Wij herkennen dat omdat wij al tien jaar werken een burgerinitiatief hebben in een van de wijken van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Het wordt besproken op de pagina’s 150 tot 159 van het onderzoek van de rekenkamer.

Transparantie

In de eerste plaats is de gemeentelijke informatievoorziening onder de maat. Daar hebben niet alleen bewoners last van, maar ook de ambtenaren zelf. Wij pleiten daarom voor een gemeentelijk website die per straat nauwkeurig aangeeft wat er gebeurt en wat dat kost, wat de plannen zijn en welke ambtenaren daarover gaan. Dus geen verwijzing naar een anonieme telefoonnummer, maar doorverwijzen naar échte mensen. Wie nu een document zoekt moet thuis zijn in ingewikkelde gemeentelijke systemen om de juiste informatie te vinden. Dat kan veel beter.

Participatie

Als de informatievoorziening toegankelijker is, kunnen bewoners gemakkelijker participeren. Ze kunnen dan zien wat de plannen zijn, of ze er zelf iets aan willen doen en wie ze daarover kunnen mailen of bellen. Vaak hebben bewoners gezamenlijke app-groepen, waardoor ze elkaar snel kunnen informeren over hun contacten met de gemeente. Een voorbeeld. In onze straat werden bomen vervangen. Volgens het bestek moest er per boom zes kubieke meter nieuwe grond door de aannemer worden gestort. Maar dat gebeurde niet en de gemeente keek niet toe. De bomen groeien daardoor minder goed en de overheid heeft vermoedelijk teveel betaald. We hebben meer voorbeelden van verkeerd uitgevoerde werkzaamheden, die we soms konden laten aanpassen.

Efficiency

Als de gemeente meer samenwerkt met bewoners neemt de efficiency van de gemeente toe. Bewoners weten vaak beter wat nodig is dan de ambtenaren die met een zak geld een straat ‘overnemen’ om hun eigen ideeën te gaan realiseren. Soms voert de gemeente daardoor ook plannen uit waar niemand op zit te wachten. Om dat te voorkomen hebben we voor onze straat in 2013 een visie opgesteld, zonder dat er geld was. Dan zou het later eventueel beschikbare gemeentelijke geld beter kunnen worden besteed. Dat is doelmatiger dan de omgekeerde, gebruikelijke volgorde van eerst geld en daarna pas de plannen.

Controle

Tot slot kunnen bewoners een rol spelen bij de controle op de uitgaven. De gemeente heeft op die controle juist erg veel bezuinigd de laatste jaren. Bewoners kunnen een oogje in het zeil houden als ze weten wat er moet gebeuren. Wij hebben zo in enkele gevallen kunnen laten ingrijpen door de gemeente.

Laagdrempelige en directe samenwerking

Als gemeenten meer willen profiteren van actieve bewoners is grote openheid van de overheid, directe samenwerking en laagdrempelig contact tussen burgers en ambtenaren beter dan weer een nieuw loket.

Stichting Charlois aan de Vliet, Ido Smits (voorzitter) en Ursul Schaap (secretaris)

Dit artikel verscheen op 3 november 2020 als opiniestuk op de website van Binnenlands Bestuur.

Rotterdamse rekenkamer onderzocht burgerinitiatief Boergoensevliet

De Rotterdamse rekenkamer onderzocht het burgerinitiatief Boergoensevliet in het kader van een groot onderzoek van burgerinitiatieven samen met de Rotterdamse ombudsman. Op de website van de gemeentelijke ombudsman verscheen op 15 oktober een gezamenlijk persbericht van de ombudsman en de rekenkamer onder de kop: “Burgerinitiatieven in Rotterdam: een welkom met mitsen en maren…”

De ombudsman en de rekenkamer adviseren de gemeente om inwoners met een idee voor de stad één aanspreekpunt te bieden. “Daar kunnen zij alle informatie krijgen over wat de gemeente voor hen kan betekenen. Als uitvoering van een initiatief inzet van méér delen van de gemeente vraagt, wordt afstemming binnen de gemeente belangrijk. Dan is het goed als de gemeente voor één begeleider zorgt die dat regelt.”

Het burgerinitiatief Boergoensevliet wordt besproken op de pagina’s 150-159 van het rekenkamerrapport.  

De website van Binnenlands Bestuur wijdde op 15 oktober een nieuwsbericht aan het rapport.

Gemeente vervangt schommels

Eind juli vervangt de gemeente Rotterdam de zes schommels bij de kruising van de Boergoensevliet met de Van Blommesteynweg door een stevige, dubbele schommel. Het gaat om een tijdelijke oplossing in afwachting van nieuwe plannen voor dit gebiedje. Buurtbewoners hingen zes schommels zelf in de bomen tijdens de coronacrisis om voor hun kinderen wat vertier in de buurt te hebben. Velen maken er op deze mooie plek gebruik van. In overleg met de bewonersstichting Charlois aan de Vliet is besloten tot deze oplossing. Niet alle schommels komen terug, maar voorlopig twee. De stichting vindt dat een goed begin.

Inmiddels zijn de steunen voor de bijna omgevallen vleugelnotenboom ook geplaatst.

Gemeente wil schommels verwijderen, maar doet niets aan monumentale boom

De gemeente deelt op een briefje op de bomen op de Boergoensevliet mee dat door bewoners opgehangen schommels verwijderd zullen worden “i.v.m. de gevaarzetting”. Ambtenaren hadden tijdens de lockdown vanuit huis op Facebook ontdekt dat er tijdens de coronacrisis zes schommels waren opgehangen in de bomen bij de kruising Van Blommesteynweg Boergoensevliet. Enkele ouders uit de buurt hadden dit initiatief genomen, omdat de buurtkinderen niet naar school konden en vaak op krappe bovenwoningen hun dagen moesten slijten. Er werd veel gebruik gemaakt van de schommels.

De stichting Charlois aan de Vliet protesteerde tegen het besluit om de schommels te verwijderen, omdat de “gevaarzetting van de schommels in de bomen is veel kleiner dat de veel te hard rijdende auto’s in de straten rond deze lieflijke schommels in een paar bomen. Verder is het buitengewoon pijnlijk dat de gemeente het ophangen van een paar schommels wél direct wil aanpakken en de scheefgezakte, monumentale Kaukasische Vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia) nu al maanden laat verloederen. Die eeuwoude boom zou door de gemeente ondersteund worden! Daar gebeurt nog niets aan. De schommels zorgen in deze coronacrisis voor aangenaam vertier voor kinderen in de veelal kleine huizen rond de Boergoensevliet.”

Het AD schreef er al over op 12 juni. https://www.ad.nl/rotterdam/bewoners-boos-gemeente-wil-populaire-coronaschommels-weghalen~a2b28e1a/

Gemeente zegt toe vleugelnoot te ondersteunen

De gevallen vleugelnoot in februari 2020

De gemeente heeft toegezegd de monumentale, bijna 100 jaar oude  vleugelnoot op de kop van de Vliet binnenkort te gaan ondersteunen met houten palen. De boom is na een eenzijdige snoeibeurt aan de kant van het tramspoor ernstig uit balans geraakt en scheefgezakt mede door de februaristormen. De boom is deels losgescheurd van de wortels.

De stichting Charlois aan de Vliet had de gemeente eind februari al gevraagd om snel maatregelen. De stichting dacht aan het rechtzetten van de boom en het ondersteunen van de takken, zoals dat elders in de stad ook wel is gebeurd. De stichting: “We praten niet over een alledaagse boom maar over een beeldbepalend object met historische waarde. Het zou de gemeente sieren om ook hier in Charlois deze maatregelen te treffen.”

De monumentale vleugelnoot in mei 2010 in volle kracht