Nieuw voetpad langs Vliet is beter voor bomen

De gemeente Rotterdam vervangt het geasfalteerde voetpad langs de Boergoensevliet (tussen de Kromme Zandweg en de Arendsweg) door een waterdoorlatend voetpad. Dat is beter voor de bomen.

Het nieuwe pad wordt uitgevoerd conform de Visie Boergoensevliet. Het schuift daarom iets op richting het water. Om de wortels van de bomen meer lucht te geven wordt er een smalle grasstrook aangelegd tussen de stoeprand en het pad. Om schade aan de grasstrook te voorkomen wordt er een tweede, iets hogere stoeprand aangelegd naast de bestaande (helaas schots en scheef liggende) rand. De stichting heeft gepleit voor een integralere aanpak, maar de gemeente heeft op dit moment geen geld om ook de straat aan te pakken.

Het voetpad langs het noordelijke deel van de Boergoensevliet (tussen Arendsweg en de Frans Bekkerstraat) komt mogelijk volgend jaar aan de beurt als er geld voor is.

Zeldzaam plantje

Tijdens vooronderzoek voor de vernieuwing van het voetpad heeft de gemeente op verschillende plekken een beschermd en zeldzaam plantje aangetroffen: Kruipend Moerasscherm. Deze plantjes mogen niet beschadigd worden. Mede in dat licht is er nog overleg tussen de Stichting en de gemeente over de beste inpassing van het voetpad.

Oud-Charlois kan veiliger: extra maatregelen blijven nodig

Na vragen in de gemeenteraad op donderdag 15 juli heeft de gemeente alsnog borden geplaatst voor een omleidingsroute buiten Oud-Charlois om. Deze route is nodig omdat de kruising Dorpsweg Wolphaertsbocht zes weken is afgesloten. Stichting Charlois aan de Vliet blijft aandacht vragen om de Dorpsweg permanent te versmallen en voor haar plan om van Oud Charlois een vriendelijker wijk te maken voor voetgangers en fietsers. Dat kan in 24 uur!
Hieronder staat de tekst van de brief aan de wethouders die de stichting vandaag heeft gestuurd.

Aan de wethouders voor mobiliteit en NPRZ,
Geachte mevrouw Bokhove en heer Moti,

In aanvulling op onze mail van 14 juli kunnen we u meedelen dat we blij zijn met de plaatsing van de tijdelijke bebording voor de omleidingsroute vanaf de Ring, de Oldegaarde en de Slinge naar de Maastunnel tijdens de werkzaamheden aan de kruising Dorpsweg-Wolphaertsbocht.

We blijven evenwel uw aandacht vragen voor onze wens om van deze tijdelijke omleidingsroute de permanente route te maken. Ook blijft onze wens staan om de Dorpsweg-Groene Kruisweg tussen het Maastunnelplein en de Oldegaarde te versmallen tot een breedte van slechts twee rijstroken (één heen en één terug) en om de extra toegang naar de Maastunnel via de Wolphaertsbocht, die tijdens de werkzaamheden wordt aangelegd, niet in gebruik te nemen.

Tot slot hebben we een aantrekkelijk plan om van Oud-Charlois in 24 uur een voetgangers- en fietsersvriendelijke wijk te maken – zonder de bereikbaarheid van alle adressen in de wijk per personenauto aan te tasten. Dit plan past geheel in de doelstellingen van het huidige college, zoals u die heeft geopenbaard in drie recente mobiliteitsnota’s.

Graag gaan we daarover met u in gesprek.

Met vriendelijke groet,
Stichting Charlois aan de Vliet

Uit het Algemeen Dagblad van zaterdag 17 maart 2021.

https://dagblad010.nl/Politiek/oud-charlois-gaat-vastlopen-met-verkeer-wethouders

Realiseer een structurele omleidingsroute en versmal de Dorpsweg-Groene Kruisweg

Stichting Charlois aan de Vliet heeft vandaag een brief gestuurd aan de wethouders voor mobiliteit en NPRZ in verband met onnavolgbare omleidingsroutes voor de werkzaamheden aan de kruising Dorpsweg-Wolphaertsbocht tijdens de zomermaanden. Er is een betere en structurele oplossing mogelijk.

Geachte mevrouw Bokhove en heer Moti,

Wie Rotterdam binnenrijdt vanaf de rondweg via de Groene Kruisweg wordt met een geel bord aangespoord om naar de website www.rotterdamonderweg.nl te gaan om zo de zomerse wegblokkades op Zuid te mijden. Los van het feit dat het verboden is om tijdens het rijden een website op te zoeken (Rij mono), levert de site onnavolgbare informatie op. Het gevolg zal zijn dat onze woonstraten in Oud Charlois deze zomer (vanaf komende maandag gedurende zes weken) vastlopen met doorgaand verkeer. Er is een eenvoudige oplossing, die al in 2013 is voorgesteld door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Wat we hier voorstellen is de heldere omleidingsroute die de gemeente zelf al sinds 2013 als vaste route wil instellen. We hebben in de afgelopen maanden diverse gemeenteambtenaren al meer keren hierop gewezen. Echter zonder resultaat.

De omleidingsroute ziet er als volgt uit. Wie de stad binnenrijdt via de Groene Kruisweg en naar de Maastunnel wil, moet met borden worden geleid naar de Korperweg, Waalhaven Oostzijde en de Doklaan. Dan blijft het doorgaande verkeer buiten de woonwijken Oud Charlois en Carnisse. Wie vanaf de Groene Kruisweg naar Zuidplein wil, kan de bestaande route volgen.
De route Groene Kruisweg-Dorpsweg moet – zoals in 2013 al is voorgesteld door het NPRZ – vanaf de Oldegaarde worden versmald tot twee rijstroken: één heen en één terug. De zeven rijstroken brede Dorpsweg is steeds drukker en gevaarlijker. Dit jaar vielen er al ten minste zes gewonden bij drie zware aanrijdingen te betreuren.  De oversteekbaarheid van de zeven rijstroken brede Dorpsweg moet beter worden, schreef het NPRZ al in 2013. Dat kan als de weg veel smaller wordt.

De Dorpsweg wordt deze zomer ter hoogte van de Wolphaertsbocht afgesloten omdat de tramrails moeten worden vernieuwd én omdat er een extra toegang naar de Maastunnel moet worden gerealiseerd. Dat laatste gaat geheel in tegen het gemeentelijke beleid om het aantal toegangsroutes naar de Maastunnel te verminderen en zorgt bovendien voor nog meer sluipverkeer in onze woonwijk.

Wij gaan graag op korte termijn met u in gesprek over een concrete, veilige en duurzame oplossing die geheel past in het langjarige gemeentelijke beleid. We hebben ook concrete voorstellen om onze wijk in één dag fietsers- en voetgangersvriendelijk te maken. Geheel volgens de doelstellingen van uw college.

Met vriendelijke groet,
Stichting Charlois aan de Vliet

Wethouder Vermeij heeft “mooi en stevig gesprek” met bewoners Boergoensevliet

Wethouder Roos Vermeij van wijkzaken had – in haar eigen woorden – op 20 mei een “mooi en stevig gesprek met de Stichting Charlois aan de Vliet over de wijk, de Boergoensevliet, wijk aan zet, de kracht van betrokken bewoners.” Ze bood namens de gemeente een moerascipres aan aan de stichting als dank voor tien jaar goede samenwerking.

De aanleiding voor haar bezoek was een artikel van de stichting in NRC van 25 maart over lessen uit tien jaar wijkverbetering. Het gesprek ging over het feit dat de bewoners ideeën hebben voor de verbetering van de wijk die geheel passen in de wensen van het huidige college. Sommige ideeën kunnen de bewoners zelfs binnen 24 uur laten realiseren, bijvoorbeeld een voorstel om te komen tot een voetgangers- en fietsersvriendelijke wijk, waarin de auto te gast is terwijl alle woningen even goed bereikbaar blijven als in de huidige situatie. Maar de ambtenaren van de gemeente krijgen geen tijd om die ideeën uit te voeren doordat alle uren van het jaar al volgepland zijn. Er is dus altijd tenminste een jaar vertraging, behalve als ambtenaren buiten hun  jaarplannen iets extra’s mogen en willen doen. De wethouder ziet dat probleem ook en wil ambtenaren meer tijd en geld gaan geven om dit soort zaken zelf sneller met bewoners aan te pakken.

De stichting heeft ook een praktische werkwijze voorgesteld om de gemeente zelf beter te laten participeren met bewoners. Met die methode heeft de stichting al tien jaar ervaring. Daarom schrijft de wethouder in haar tweet ook dat het ‘College aan zet’ is. Dat waardeert de stichting.

De stichting heeft aangegeven dat meer straten in Oud-Charlois willen meedoen met de aanpak van het samen met bewoners opstellen van een visie, waarmee bewoners jarenlang kunnen samenwerken met de gemeente. Het is een innovatieve werkwijze die resultaten oplevert. De stichting gaf tot slot aan dat ze haast heeft. “Ook de Boergoensevliet op Zuid verdient een aanpak zoals de singels op de rechteroever die in het kader van het gemeentelijke Singelplan in de afgelopen jaren hebben gekregen. Zuid mag niet achterblijven. Benut de talenten die hier wonen. Wijkverrijken kan ook op Zuid.”

Per 1 juli geen nieuwe vergunningen meer voor verkameren

Vanaf 1 juli 2021 geeft de gemeente geen nieuwe vergunningen meer af voor kamerverhuur in onder meer Oud-Charlois. Daarmee wil de gemeente misstanden op de particuliere woningmarkt tegengaan. De maatregel moet ook prijsopdrijving en overlast door overbewoning voorkomen.

Verwacht kan worden dat tot 1 juli nog veel vergunningen zullen worden aangevraagd, omdat er op tal van plaatsen in de wijk grote verbouwingen plaatsvinden. De Bewonersvereniging Werkgroep Oud-Charlois helpt buren bij het maken van bezwaar als vergunningen worden aangevraagd.

De Stichting Charlois aan de Vliet heeft zich met onder andere de Bewonersvereniging Werkgroep Oud-Charlois sterk gemaakt voor deze maatregel.

Boergoensevliet krijgt bloemenmozaïek

De kop van de Boergoensevliet bij de tramhalte Van Blommesteynweg krijgt op 9 april een bloemenbed van ongeveer 250 vierkante meter. Buurtkinderen mochten de eerste bloemen planten. Zes soorten bloemen worden in een mozaïekvorm geplant. Iedere soort bloeit in een andere tijd van het jaar, waardoor de kop van de Boergoensevliet het grootste deel van het jaar in bloei zal staan. In de winter zijn er geen bloeiende planten. Dan wordt het bloemenmozaïek gemaaid en begint de pracht in het voorjaar opnieuw.

Singelplan

Bloemenperken op de koppen van de Vliet zijn onderdeel van de Visie Boergoensevliet, die in maart 2014 is vastgesteld. De Boergoensevliet maakt deel uit van het stedelijke Singelplan uit 1999. In het kader van dat plan zijn in de eerste jaren van deze eeuw de singels op de rechteroever van de Maas (zoals de Heemraadssingel, de Provenierssingel en de Westersingel) voor tientallen miljoenen euro’s opgeknapt. Maar toen de singels op Zuid aan de beurt waren, was het gemeentelijke geld op.

Het werkt

Om toch beweging te krijgen, hebben bewoners van de Vliet in 2010 de Stichting Charlois aan de Vliet opgericht. Doel was om een plan op te stellen voor de verbetering van de Vliet. Dat plan zou dan gebruikt kunnen worden als er bijvoorbeeld groot onderhoud aan de straat zou moeten plaatsvinden. De gemeente vond dat eigenlijk maar vreemd: waarom stel je een plan op zonder dat er geld is? Dat deed de gemeente nooit. Maar de praktijk aan de Vliet heeft laten zien dat het werkt. Dit is het eerste bloemenmozaïek dat wordt aangelegd. Binnen een jaar wordt een tweede aangelegd op de noordelijke kop van de Vliet.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en denk mee over een beter Oud-Charlois

U kunt meedenken over verbeteringen in Oud-Charlois als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief (zie rechtsboven op deze site). Daar kunt u zich opgeven met uw naam, mailadres, telefoonnummer (om u te benaderen via whatsapp als dat nodig is en u dat oké vindt) en de plek waar u woont in de wijk. Dit is een initiatief van de Stichting Charlois aan de Vliet, die zich al bijna tien jaar inzet voor verbeteringen rond de Boergoensevliet en in de hele wijk.

Over de volgende punten wil de stichting met u in gesprek. De stichting werkt daarbij samen met de gemeente.

  • 10 snelle verbeteringen om Oud-Charlois vriendelijker voor fietsers en voetgangers te maken, terwijl heel Oud-Charlois goed bereikbaar blijft met de auto (maar niet voor sluipverkeer).
  • Nieuwe fiets- en voetgangersbruggen over de Boergoensevliet met een veilige ontsluiting van beide oevers van de Vliet, waardoor aan beide zijden van de Boergoensevliet van het water kan worden genoten.
  • De versterking van het groen in Oud-Charlois en het zichtbaar maken van het Zuidhoekpark (deze wat verwaarloosde groene long heet tot nu toe ‘Spuizone’).
  • Verbetering van de verblijfsfunctie langs de Boergoensevliet (water en groen).
  • Instelling van een noord-zuid-fietsroute over de Boergoensevliet, waarbij de auto te gast wordt.

Daarnaast wil de stichting met de bewoners van Oud-Charlois gaan werken aan zowel fysieke als interactieve routes in de wijk en deels op heel Zuid.

  • Een internationale kunstroute Rotterdam-Zuid, waar werk van Rotterdamse kunstenaars getoond wordt op een route vanaf de Maastunnel via Boergoensevliet, Zuiderpark, Park Twee Heuvelen tot en met eiland Brienenoord.
  • Educatieroute Boergoensevliet waarin op speelse wijze duidelijk wordt gemaakt hoeveel verschillende soorten mooie bomen en planten er groeien, lieve en wilde (roof)dieren er lopen en vliegen, welke beesten in de grond zitten en welke interessante, grappige en mooie mensen met hun eigen geschiedenissen er allemaal in de buurt wonen.

Als u op de hoogte wilt blijven en wilt meedoen aan de discussies, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief (zie het vakje rechtsboven op deze website. Binnenkort ontvangt u dan meer informatie over deze initiatieven.

Vandaag in Algemeen Dagblad: verkeerswethouder Bokhove laat bewoners Oud-Charlois stikken

Het Rotterdamse college van b&w heeft het prijzenswaardige streven om de lucht in Rotterdam schoner te maken. Daar is iedere Rotterdammer voor. Verkeerswethouder Judith Bokhove wil dat regelen door de twee belangrijke milieumeetpunten aan de Pleinweg op Zuid en de Statenweg in Blijdorp voor de gek te houden. Als die minder vervuiling meten, voldoet straks de hele stad aan de Europese normen, schrijft ze in een op vrijdag 30 oktober huis aan huis verspreide brief aan de bewoners van Oud-Charlois. Maar dat is niet waar. Bokhove kan twee DCMR-meetpunten misschien voor de gek houden, maar niet de Rotterdammers op Zuid.

Om de doelstelling van het college te halen heeft ze één rijstrook in de Maastunnelroute afgesloten, waardoor er minder auto’s langs de twee meetpunten rijden. Rotterdam heeft in totaal vijf meetpunten van de milieudienst DCMR. De meetpunten aan de Pleinweg en Statenweg meten de afgelopen jaren de meeste vervuiling.

Bokhove schrijft in haar brief aan de bewoners op Zuid over de verlenging van het ‘verkeersexperiment Maastunnel’ tot minimaal eind februari 2021 dat ze verwacht dat dit jaar de hele route tussen de DCMR-meetpunten aan de normen voor luchtkwaliteit voldoet. Dat heeft volgens haar ook te maken met gunstige weersomstandigheden en de coronacrisis. We moeten namelijk zo veel mogelijk thuisblijven! Plotseling lijkt de lucht in Rotterdam nu schoner.

Maar wij in Oud-Charlois hebben ondanks de coronacrisis toch last van haar verkeersexperiment: de gedeeltelijke afsluiting van de Pleinweg leidt tot méér verkeer over de zeer vuile, zesbaans Dorpsweg langs onze wijk en sluipverkeer in onze woonstraten vanwege files voor de tunnel. In Oud-Charlois en het westelijke deel van Carnisse wordt de lucht dus vuiler en in de woonstraten wordt het onveiliger door voorbijrazend sluipverkeer.

Wethouder Bokhove schrijft aan de bewoners dat ze de luchtkwaliteit structureel wil verbeteren en daarom een volgende stap wil zetten. Daarover gaat ze opnieuw niet vooraf overleggen met de bewoners, want ze schrijft letterlijk dat ze ons daarover tijdig gaat informeren “als het besluit is genomen”. Ze gaat ons dus voor de tweede maal voor een voldongen feit stellen. Ze laat ons dus gewoon stikken. Dat is jammer. Want verbetering van de luchtkwaliteit gaat ons allen aan en daar hoort een afgewogen pakket van maatregelen bij.

Wij in Oud-Charlois willen bijvoorbeeld geen doorgaand verkeer meer in de wijken. Wij hebben daar ook ideeën over. Ook het verkeersriool Dorpsweg-Groene Kruisweg zou minder belast moeten worden. Bovendien doorklieft de Groene Kruisweg het Zuiderpark. Dat park verdient meer rust, net als de bewoners op Zuid. Wij zijn dus niet tegen verkeersmaatregelen, maar doe dan meer dan ons als bewoners voor de gek te houden door twee DCMR-meetpunten te misleiden met domme afsluitingen. Wij gaan graag met de wethouder in gesprek.

Het bestuur van de Stichting Charlois aan de Vliet

Ido Smits, voorzitter
Ursul Schaap, secretaris
Koen Stapelbroek, penningmeester

Het Algemeen Dagblad publiceerde deze opinie vandaag.

Open Rotterdam publiceerde op 12 november 2020 het volgende item over het sluipverkeer. https://www.openrotterdam.nl/verkeersexperiment-bij-maastunnel-geslaagd-bewoners-van-oud-charlois-en-blijdorp-vinden-van-niet/content/item?1167542

Rotterdamse rekenkamer en ombudsman slaan plank mis: er is iets anders nodig dan een extra loket

De Rotterdamse rekenkamer en ombudsman concluderen na een onderzoek van burgerinitiatieven dat er een speciaal loket hiervoor moet komen. Dat is meer van hetzelfde. Er is iets anders nodig. Meer transparantie van de gemeente kan de participatie van bewoners aanzienlijk verbeteren, waardoor de efficiency van de gemeentelijke dienstverlening en de controle op de uitvoering daarvan toenemen.

Het probleem voor actieve bewoners is dat ambtenaren vaak van elkaar niet weten wat ze doen en de gemeentelijke plannen en mogelijkheden onvoldoende kennen. Ook heerst er angst om ‘gewoon’ met burgers te praten. Eén op de 120 Rotterdammers zet jaarlijks een initiatief op. De gemeente maakt daar onvoldoende gebruik van. Wij herkennen dat omdat wij al tien jaar werken een burgerinitiatief hebben in een van de wijken van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Het wordt besproken op de pagina’s 150 tot 159 van het onderzoek van de rekenkamer.

Transparantie

In de eerste plaats is de gemeentelijke informatievoorziening onder de maat. Daar hebben niet alleen bewoners last van, maar ook de ambtenaren zelf. Wij pleiten daarom voor een gemeentelijk website die per straat nauwkeurig aangeeft wat er gebeurt en wat dat kost, wat de plannen zijn en welke ambtenaren daarover gaan. Dus geen verwijzing naar een anonieme telefoonnummer, maar doorverwijzen naar échte mensen. Wie nu een document zoekt moet thuis zijn in ingewikkelde gemeentelijke systemen om de juiste informatie te vinden. Dat kan veel beter.

Participatie

Als de informatievoorziening toegankelijker is, kunnen bewoners gemakkelijker participeren. Ze kunnen dan zien wat de plannen zijn, of ze er zelf iets aan willen doen en wie ze daarover kunnen mailen of bellen. Vaak hebben bewoners gezamenlijke app-groepen, waardoor ze elkaar snel kunnen informeren over hun contacten met de gemeente. Een voorbeeld. In onze straat werden bomen vervangen. Volgens het bestek moest er per boom zes kubieke meter nieuwe grond door de aannemer worden gestort. Maar dat gebeurde niet en de gemeente keek niet toe. De bomen groeien daardoor minder goed en de overheid heeft vermoedelijk teveel betaald. We hebben meer voorbeelden van verkeerd uitgevoerde werkzaamheden, die we soms konden laten aanpassen.

Efficiency

Als de gemeente meer samenwerkt met bewoners neemt de efficiency van de gemeente toe. Bewoners weten vaak beter wat nodig is dan de ambtenaren die met een zak geld een straat ‘overnemen’ om hun eigen ideeën te gaan realiseren. Soms voert de gemeente daardoor ook plannen uit waar niemand op zit te wachten. Om dat te voorkomen hebben we voor onze straat in 2013 een visie opgesteld, zonder dat er geld was. Dan zou het later eventueel beschikbare gemeentelijke geld beter kunnen worden besteed. Dat is doelmatiger dan de omgekeerde, gebruikelijke volgorde van eerst geld en daarna pas de plannen.

Controle

Tot slot kunnen bewoners een rol spelen bij de controle op de uitgaven. De gemeente heeft op die controle juist erg veel bezuinigd de laatste jaren. Bewoners kunnen een oogje in het zeil houden als ze weten wat er moet gebeuren. Wij hebben zo in enkele gevallen kunnen laten ingrijpen door de gemeente.

Laagdrempelige en directe samenwerking

Als gemeenten meer willen profiteren van actieve bewoners is grote openheid van de overheid, directe samenwerking en laagdrempelig contact tussen burgers en ambtenaren beter dan weer een nieuw loket.

Stichting Charlois aan de Vliet, Ido Smits (voorzitter) en Ursul Schaap (secretaris)

Dit artikel verscheen op 3 november 2020 als opiniestuk op de website van Binnenlands Bestuur.