Rotterdamse rekenkamer onderzocht burgerinitiatief Boergoensevliet

De Rotterdamse rekenkamer onderzocht het burgerinitiatief Boergoensevliet in het kader van een groot onderzoek van burgerinitiatieven samen met de Rotterdamse ombudsman. Op de website van de gemeentelijke ombudsman verscheen op 15 oktober een gezamenlijk persbericht van de ombudsman en de rekenkamer onder de kop: “Burgerinitiatieven in Rotterdam: een welkom met mitsen en maren…”

De ombudsman en de rekenkamer adviseren de gemeente om inwoners met een idee voor de stad één aanspreekpunt te bieden. “Daar kunnen zij alle informatie krijgen over wat de gemeente voor hen kan betekenen. Als uitvoering van een initiatief inzet van méér delen van de gemeente vraagt, wordt afstemming binnen de gemeente belangrijk. Dan is het goed als de gemeente voor één begeleider zorgt die dat regelt.”

Het burgerinitiatief Boergoensevliet wordt besproken op de pagina’s 150-159 van het rekenkamerrapport.  

De website van Binnenlands Bestuur wijdde op 15 oktober een nieuwsbericht aan het rapport.

Gemeente vervangt schommels

Eind juli vervangt de gemeente Rotterdam de zes schommels bij de kruising van de Boergoensevliet met de Van Blommesteynweg door een stevige, dubbele schommel. Het gaat om een tijdelijke oplossing in afwachting van nieuwe plannen voor dit gebiedje. Buurtbewoners hingen zes schommels zelf in de bomen tijdens de coronacrisis om voor hun kinderen wat vertier in de buurt te hebben. Velen maken er op deze mooie plek gebruik van. In overleg met de bewonersstichting Charlois aan de Vliet is besloten tot deze oplossing. Niet alle schommels komen terug, maar voorlopig twee. De stichting vindt dat een goed begin.

Inmiddels zijn de steunen voor de bijna omgevallen vleugelnotenboom ook geplaatst.

Gemeente wil schommels verwijderen, maar doet niets aan monumentale boom

De gemeente deelt op een briefje op de bomen op de Boergoensevliet mee dat door bewoners opgehangen schommels verwijderd zullen worden “i.v.m. de gevaarzetting”. Ambtenaren hadden tijdens de lockdown vanuit huis op Facebook ontdekt dat er tijdens de coronacrisis zes schommels waren opgehangen in de bomen bij de kruising Van Blommesteynweg Boergoensevliet. Enkele ouders uit de buurt hadden dit initiatief genomen, omdat de buurtkinderen niet naar school konden en vaak op krappe bovenwoningen hun dagen moesten slijten. Er werd veel gebruik gemaakt van de schommels.

De stichting Charlois aan de Vliet protesteerde tegen het besluit om de schommels te verwijderen, omdat de “gevaarzetting van de schommels in de bomen is veel kleiner dat de veel te hard rijdende auto’s in de straten rond deze lieflijke schommels in een paar bomen. Verder is het buitengewoon pijnlijk dat de gemeente het ophangen van een paar schommels wél direct wil aanpakken en de scheefgezakte, monumentale Kaukasische Vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia) nu al maanden laat verloederen. Die eeuwoude boom zou door de gemeente ondersteund worden! Daar gebeurt nog niets aan. De schommels zorgen in deze coronacrisis voor aangenaam vertier voor kinderen in de veelal kleine huizen rond de Boergoensevliet.”

Het AD schreef er al over op 12 juni. https://www.ad.nl/rotterdam/bewoners-boos-gemeente-wil-populaire-coronaschommels-weghalen~a2b28e1a/

Gemeente zegt toe vleugelnoot te ondersteunen

De gevallen vleugelnoot in februari 2020

De gemeente heeft toegezegd de monumentale, bijna 100 jaar oude  vleugelnoot op de kop van de Vliet binnenkort te gaan ondersteunen met houten palen. De boom is na een eenzijdige snoeibeurt aan de kant van het tramspoor ernstig uit balans geraakt en scheefgezakt mede door de februaristormen. De boom is deels losgescheurd van de wortels.

De stichting Charlois aan de Vliet had de gemeente eind februari al gevraagd om snel maatregelen. De stichting dacht aan het rechtzetten van de boom en het ondersteunen van de takken, zoals dat elders in de stad ook wel is gebeurd. De stichting: “We praten niet over een alledaagse boom maar over een beeldbepalend object met historische waarde. Het zou de gemeente sieren om ook hier in Charlois deze maatregelen te treffen.”

De monumentale vleugelnoot in mei 2010 in volle kracht