Rotterdamse rekenkamer onderzocht burgerinitiatief Boergoensevliet

De Rotterdamse rekenkamer onderzocht het burgerinitiatief Boergoensevliet in het kader van een groot onderzoek van burgerinitiatieven samen met de Rotterdamse ombudsman. Op de website van de gemeentelijke ombudsman verscheen op 15 oktober een gezamenlijk persbericht van de ombudsman en de rekenkamer onder de kop: “Burgerinitiatieven in Rotterdam: een welkom met mitsen en maren…”

De ombudsman en de rekenkamer adviseren de gemeente om inwoners met een idee voor de stad één aanspreekpunt te bieden. “Daar kunnen zij alle informatie krijgen over wat de gemeente voor hen kan betekenen. Als uitvoering van een initiatief inzet van méér delen van de gemeente vraagt, wordt afstemming binnen de gemeente belangrijk. Dan is het goed als de gemeente voor één begeleider zorgt die dat regelt.”

Het burgerinitiatief Boergoensevliet wordt besproken op de pagina’s 150-159 van het rekenkamerrapport.  

De website van Binnenlands Bestuur wijdde op 15 oktober een nieuwsbericht aan het rapport.